Prehliadka továrne

Glass Cutting

Rezanie skla

Glass Tempering

Temperovanie skla

Glass Cleaning

Čistenie skla

Glass Laminating

Laminovanie skla

Glass Coating

Sklenený povlak

Gluing & Inspection

Lepenie a kontrola

Butyl Coating

Butylový povlak

Silk-Printing

Hodvábna tlač

Insulated Glass

Izolované sklo

Freezer Door Gasket

Tesnenie dverí mrazničky

Pvc Extrusion

Extrúzia PVC

PVC Frame Stacking

Stohovanie rámu z PVC

Aluminum Frame Processing

Spracovanie hliníkového rámu

Freezer Door Essembling

Zostava dverí mrazničky

Freezer Door Stacking

Stohovanie dverí mrazničky

Shutter Accessories

Príslušenstvo k žalúziám pre sklá žalúzií

Shutter Essembling  Shutter Essembling

Zostava uzávierky

Louver Glass Inspection

Kontrola skiel žalúzií

Finished Louver Glass Stacking

Hotové stohovanie žalúzií

Packing For Exporting

Balenie na export